“Дани Традиције“ у знаку пријатељства и очувања мађарске културне баштине

Потврђено пријатељство између општине Кула и града Калоче
5. септембар 2022.
Општина Кула припремила мере за енергетску уштеду
6. септембар 2022.