4. седница СО Кула: Уступа се земљиште за изградњу Ватрогасног дома