ЈВП „Воде Војводине“ на терену са грађанима који плаћају накнаду за наводњавање