Реконструкција дворишта основне и средње школе са домом ученика “Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру