Оглас о спровођењу поступка јавног надметанја ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула