Додељена средства за очување земљишта и уклањање отпада