Напредак на свим пољима као звезда водиља председника општине Кула