Општини Кула додељена средства за уређење атарских путева