Недељни извештај о стању квалитета ваздуха

У Кули и Руском Крстуру одржане обуке „Предузетништво за почетнике“
4. маја 2022.
Месечни извештај о стању квалитета ваздуха за месец април 2022.
5. маја 2022.