Одржава се Међународна специјална изложба за немачке овчаре у Црвенки