Кула једна од 37 локалних самоуправа која учествује у пројекту пошумљавања и озелењавања