Удружењима пензионера и грађана у области заштите лица са инвалидитетом намењено преко милион динара