Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, “ИДИ – ВИДИ ПОСЕТЕ“ лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске, а која имају пребивалиште на територији АП Војводине