Jaвни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са eлементима за директно спровођење