Стални пад броја незапослених као тренд и у овој години