Јавни позив за презентацију – Урабанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонсу разреду катастарских парцела број 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка