Општина Кула Конкурсом обезбедила рад добровољних ватрогасних друштава