Месечни извештај о стању квалитета ваздуха за месец јануар 2022.