Мишљење о утврђивању просторне културно – историјске целине каналска колонија – Мали Стапар код Сивца