Расписани јавни позиви за набавку машина и опреме у биљној и сточарској производњи

Буџет за 2022. годину преко 2 милијарде динара
20. децембра 2021.
Обавештавање грађана о праву на упис личног имена на језику и писму националне мањине
22. децембра 2021.