Општинско веће данас усвојило Нацрт Одлуке о буџету општине Кула