Потписан Споразум о регионалној сарадњи у циљу управљања комуналним отпадом