Донета Одлука о оснивању „Регионалног центра за управљање отпадом Ранчево“