Позив подношење понуда за ангажовање менаџера на пројекту „Локална иницијатива за укључивање на тржиште рада у општини Кула“