Обавештење о пријему захтева за продужење дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада од стране оператера ЈКП “Комуналац“ из Куле