Јавни оглас  ради прибављања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе