Оглас о спровођењу поступка  јавног надметања ради отуђења  јавне непокретности из јавне својине општине Кула