Општинско веће: Оснива се Регионални центар за управљање отпадом