Обука  „Методологија у раду са одраслима / вештине образовања одраслих“