ОШ „Петефи бригада“ у Кули прелази на грејање на гас