Усвојен трећи Ребаланс. За првих шест месеци остварен суфицит од 128 милиона динара