Најбољи ученици туристичко хотелијерског смера из Руског Крстура награђени стручном праксом у Солун