У  току израда Плана развоја општине Кула 2022-2028