Покретање поступка ЈН 39/2021 – Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије из новоинсталисаних кондензационих котлова на гас ка 10 јавних објеката Општине Кула