Веће утврдило предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину