Веће утврдило предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину

RHP-W9– 03-553-262/2019-52 – Набавка грађевиског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 сеоских домаћинстава
17. септембар 2021.
У Основној школи „Вук Караџић“ у Црвенки обележена Европска недеља мобилности
17. септембар 2021.