Свих седамнаест уметника се пласирали на Зонску смотру