Општини Кула око 2.8 милиона динара за санацију дивљих депонија