Веће донело Одлуку о о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова