Вода у Великом бачком каналу је исправна за купање