Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула расписало конкурс за личног пратиоца детета