Уплаћена новчана средства удружењима пензионера и удружењима грађана у области заштите лица са инвалидитетом