За Активни Инклузивни сервис Кула 400 хиљада долара