До 27. јула  рок за доставу  годишњих програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката за 2021. годину.