Обавештење о  увиду у јединствени бирачки списак поводом избора за  чланове Савета месне заједнице “Нова Црвенка“