Комисија утврдила висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања по праву пречег закупа  – сточарство за 2021. годину.