Пријем за добитника медаље „Светозар Милетић“ професора Властимира Вујића

Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула
15. јула 2021.
Председник општине Кула разговарао са Јеленом Павичић, мајком малог Лава
15. јула 2021.