Ватрогасним друштвима из кулске општине 1.500.000 динара