Помоћник покрајинског секретара за саобраћај Саболч Фехер посетио кулску општину