Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђење непокретности из јавне својине општине Кула