Аудиција за пријем нових чланова у црвеначко позориште